• Hotline: (+84) 028 389 11719
  • Hotline 2: (+84) 028 389 11720
  • Email: kythuat@toannang.com.vn

Tên miền & SSL

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì/năm Đăng ký
.com 250,000 VNĐ 250,000 VNĐ Liên hệ
.vn 825,000 VNĐ 480,000 VNĐ Liên hệ
.info 250,000 VNĐ 250,000 VNĐ Liên hệ
.com.vn 695,000 VNĐ 350,000 VNĐ Liên hệ
.net.vn 695,000 VNĐ 350,000 VNĐ Liên hệ
.biz.vn 695,000 VNĐ 350,000 VNĐ Liên hệ
.name.vn 695,000 VNĐ 350,000 VNĐ Liên hệ
.edu.vn 400,000 VNĐ 200,000 VNĐ Liên hệ
.org.vn 400,000 VNĐ 200,000 VNĐ Liên hệ
.pro.vn 695,000 VNĐ 350,000 VNĐ Liên hệ
.net 250,000 VNĐ 250,000 VNĐ Liên hệ
.org 250,000 VNĐ 250,000 VNĐ Liên hệ
.top 250,000 VNĐ 250,000 VNĐ Liên hệ
.online 250,000 VNĐ 250,000 VNĐ Liên hệ